Budgettering

Hjælp tilbydes til virksomheder som står over for at skulle udarbejde budgetter.

Bogholder.net assisterer med:

Etableringsbudgetter

Ved opstart af ny virksomhed eller til etablering af ny aktivitet i virksomheden, udarbejdes
etableringsbudget for at estimere fremtidens omkostninger, eventuelt i forbindelse med ansøgning om lån eller søgen efter investorer.

Driftsbudgetter

Udarbejdelse af driftsbudget, som angiver forventningen til årets eller perioden økonomiske resultat.

Likviditetsbudgetter

Overblik over de løbende betalingsforpligtelser til leverandører, myndigheder og andre, som sættes sammen med virksomhedens løbende indbetalinger for derved at sikre, at der er penge til alle forpligtelser.