Finans bogføring

Finansbogføring tilbydes til alle typer virksomheder som har behov for finansbogføring.

Bogholder.net udfører:

Kreditor fakturering

Alle opkrævninger og leverandør-faktura bogføres således at virksomheden har et klart overblik over til hvem og hvor meget virksomheden skylder, og hvornår udbetalingerne er til forfald.

Debitor fakturering

Hjælp til at skrive faktura til virksomhedens kunder. Afstemninger af alle kundernes indbetalinger således at der konstant er et overblik over virksomhedens tilgodehavender, og hvornår indbetalingerne forventes at blive modtaget

Likvid afstemninger

Bankposteringer afstemmes med regnskabssystemet for at sikre at ud- og indbetalinger er korrekt bogført. På denne måde sikres bogføringsfejl og samtidig kan det undgås, at der eksempelvis sendes en unødig rykker til en kunde eller at der er en dobbelt-betaling til en vareleverandør.

Moms indberetninger

Købsmoms og salgsmoms beregnes løbende således at det er den korrekte moms som indberettes og afregnes til Skat.

Bogføring af kasse-rapporter

I detail-virksomheder bogføres salgsrapporten fra dagens omsætning f.eks, i varegrupper eller salgssteder, således at virksomheden løbende kan monitorere varesalget detaljeret.

Hjælp til varelager status og avance-beregning

Varelageret optælles og afstemmes med den faktuelle indkøbsværdi og den mest optimale afskrivningsmodel. Avancen beregnes ud fra kendskab til anskaffelsespris, arbejdsproces og forædling for at sikre den rette profit.