Lønadministration

Lønbogføring tilbydes til virksomheder, som har behov for grundig lønadministration.

Bogholder.net administrerer:

Lønkørsler

Udarbejdelse af lønsedler og beregning af lønudbetalinger

Timeregnskaber

Beregning af medarbejderens arbejdstid, f.eks. uddelt på projektorienteret arbejde eller udfakturerede timer. Herunder afstemme medarbejdernes afspadserings-konti .

Ansættelsesforhold

Udarbejdelse af ansættelseskontrakter og opsigelsesvarsler.

Sygdomsadministration

Etablering af udvidet forsikringsordning, administrere sygedagpenge-refusion fra det offentlige.

Ferie

Udbetaling af feriepenge til medarbejdere og feriekonto. Holde regnskab med medarbejdernes afholdte feriedage.

Lærlinge, løntilskuds-ansatte og mentor-ordning

Administrere aftaler om lærlinge og offentlige ansættelsesordninger og de dertilhørende løbende anmodninger om refusioner.