Regnskabsvikar

Hurtig vikardækning til alle typer virksomheder, som har akutbehov for regnskabsassistance.

Bogholder.net kan vikariere med:

Regnskab- og bogholder funktioner

– Finansbogholderi, herunder tastning af bilag og afstemninger
– lønadministration
– moms-afstemning og indberetninger

Datatastninger

– omlægning af systemer
– ændring af værdier
– justering af databaser
– analog data

Optællinger

– varelager-status
– inventar
– likvide beholdninger, herunder kontrol af POS

Arkivoprydninger

– indskanning
– indeksering
– makulering